Algemene voorwaarden

Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico. Deelnemers worden geacht naar de instructies van de begeleiders te luisteren en vervolgens volgens deze instructies te handelen. De door Joycompany aangeboden activiteiten zijn bij speelwijze en gebruik volgens instructie niet gevaarlijk. Joycompany kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel aan omstanders, spullen auto´s of gebouwen. Gezien de aard van de door Joycompany aangeboden activiteiten, bijbehorende instructies en verstrekte materialen kan letsel en schade enkel een gevolg zijn door onjuist of niet opvolgen van de instructies of onjuist gebruik van de verstrekte materialen. Uitzondering hierop betreft enkel indien er sprake is van grove nalatigheid of verstrekking van defect of incompleet speel, spel -en sportmateriaal en, indien van toepassing, beschermende kleding.